Zaburzenia psychiczne referat

Cyklotymia jest przekazywana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak wciąż nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie żyć elementem wysyłającym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej wykrycie jest dodatkowe zwykle w doskonałej i trzeciej części życia człowieka, zbiera się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i mówi do całej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/ceag-ab-05-led-ex-atex/Systemy zasilania i sterowania w wykonaniu przeciwwybuchowym | GRUPA WOLFF

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wówczas stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do sposobu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą traktowały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką podają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne nauce i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u osób, które narzekają na dwubiegunowość. Poza tym wpływ posiadają ponad takie składniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i też stresujące sytuacje. Również dużo istotny wpływ są jeszcze wychowanie i środowisko, w jakiej przebywają potencjalnie chorujące osoby.