-->
Miód z Maciejowa

Misterne Dzieło Kultury

Klienci:

Oprzyrządowanie pszczelarskie

Brzezie Zarodowa w Maciejowie wręcza do zbytu

1.   Ule drewniane, styropianowe plus poliuretanowe.

dwie.   Paszę dla pszczó ł

trzech.   Aparat pszczelarski.

czterech.   Założenia pszczelarskie.

pięcio.   Węzę do ró żnych typó w uli

6.   Ramki drewniane

7.   Ozdobne medaliki woskowe.

osiem.   Kosmetyki na bazie produktó w pszczelich.

9.   Apiterapeutyki.

 

Ponadto Brzezie prowadzi działanie w zakresie zakupu wosku, posługi przetopu woszczyny, a także  badania morfometryczne pszczó ł  prowadzone we własnym pracownia.