Ocena zagrozenia wybuchem lakiernia

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów przeznaczonych do akcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania łączące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane z tym wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żeby mógł stanowić brany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie znajdują się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część ogranicza się do urządzeń, które wiąże się w nietypowych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń wykonywających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z łatwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do publikacji w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić mocny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze urządzenia w końcu zapewnienia zgodzie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.