Kodeks pracy 55

W projektuj przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania estetycznych i higienicznych warunków pracy, oraz każde narzędzia oraz organizacje muszą umieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności produktów to proces systematycznego badania stanu w jakim określony produkt spełnia pewne wymagania (chodzi tutaj oraz o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niewiele aspektów. Pewnie jej wykonywać projektant na okresie projektowania lub producent na momencie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca wyrobów lub firma inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do programu prawnego w Polsce przedstawiono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w historii minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które utkwiło w bycie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr A do informacji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz pomocy zdrowia dotyczące projektowania i działania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie niebezpieczne a pozostałe. Certyfikacja maszyn i narzędzi, które oznaczają się wysokim stopniem ryzyka połączonego spośród ich eksploatacją i branie dokonuje się obecnie na stanie projektowania. Pozostałe urządzenia oraz organizacji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszelkie narzędzia i organizacje, jakie mogą wykonywać w jakikolwiek sposób zagrożenie dla działania lub zdrowia pracownika oraz tworzenia również środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.